Zvýšení efektivity webových stránek

Webové stránky si zaslouží velkou pozornost, jsou totiž významným generátorem poptávky. Nezáleží na tom, zda nabízejí produkty nebo služby, rozhodně vytvářejí povědomí o produktech a službách, o značce a vytváří a udržuje renomé firmy. Aby byly webové stránky efektivní, aby správně prezentovaly a dobře prodávaly, je potřeba zviditelnit je na internetu, zvýšit jejich návštěvnost zlepšením pozice při vyhledávání ve vyhledávačích.

notebook žena

V první řadě je nutné provést analýzu, stanovit obchodní cíle, cílové skupiny zákazníků. Analýza by měla najít slabé stránky webu a určit způsob, jak je napravit, posoudit efektivitu finančních prostředků, vynakládaných na internetovou propagaci a určit způsob, jakým z návštěvníků webových stránek udělat zákazníky.

Jedním z efektivních nástrojů je copywriting. Jedná se o tvorbu marketingových a reklamních textů, podporujících prodej zboží a služeb. Takto vytvořené reklamní, marketingové texty musí mít pozitivní nádech, musí být čtivé, přesvědčivé a důvěryhodné. Musí obsahovat unikátní důležité informace, přínosné pro čtenáře a samozřejmě musí být napsány stylisticky a gramaticky správně.

web monitory

Texty pro webové stránky musí být vhodně členěny, s dostatečným zvýrazněním nadpisů, klíčových slov nebo citací. Jejich struktura, formát i rozsah se upravuje tak, aby byl příjemný pro oči. Text na webových stránkách se přizpůsobuje chování uživatelů internetu, kteří hledají něco konkrétního, čtou ve spěchu, přeskakují mezi částmi textu nebo mezi celými stránkami. Výzkumy ukazují, že čtenáři na webu čtou reálně pouze 20 procent textu, oproti tištěným článkům je vhodné webové texty zkrátit na polovinu, ještě lépe na čtvrtinu.

Vhodné je použít více textů různého obsahu a účelu, kromě obrázků i video, zvuky, interaktivní formuláře, chaty a další prvky, které návštěvníka stránek zaujmou.

Doporučené články