Vylepšení k nezaplacení


Klasika, kterou zažila jistÄ› velká spousta rodin. O co jde? Situace zcela běžná například pÅ™i zaÅ™izování nemovitosti, pÅ™i její rekonstrukci a modernizace. Dostanete Äi výhodnÄ› koupíte nové elektrické spotÅ™ebiÄe, které Váš pobyt v daném objektu znaÄnÄ› zpříjemní. Může jít například o bojler Äi elektrické přímotopy, které způsobí nezanedbatelný posun ruÄiÄky na elektromÄ›ru. A když pÅ™ijde vyúÄtování, zbudou Vám jen oÄi pro pláÄ, kolik VaÅ¡e pohodlné koupání ve skuteÄnosti stojí a zaÄnete Å¡etÅ™it. NicménÄ›, co s vyúÄtováním? Kde vzít desítky tisíc, navíc tak, aby byly na úÄtu bÄ›hem pár dnů?

Pomůžeme Vám s úhradou

StaÄí-li Vám do data splatnosti pouhé tÅ™i dny, máte vyhráno. JedinÄ› u nás naleznete nebankovní půjÄky a další finanÄní služby, kdy máte peníze bÄ›hem doslova desítek hodin k dispozici, neptáme se na víc, než je nezbytné, nemusíte dokládat příjmy ani plánované výdaje. Respektujeme VaÅ¡e soukromí, poskytujeme Vám pomocnou finanÄní ruku v důležitých životních okamžicích. Zdá se Vám to až příliÅ¡ snadné? NÄ›co vÅ¡ak pÅ™ece jen potÅ™ebovat budete, pÅ™edevším obÄanský průkaz a list vlastnictví pro nemovitost, kterou ruÄíte.

Doporučené články