Jak se provádí hodnocení SEO

Jakákoliv firma má jeden hlavní cíl. Tím je dosáhnout co nejvyššího zisku. Ten by se měl v ideálním případě neustále zvyšovat, a to rychleji, než je tempo růstu inflace. K tomu je však zapotřebí si jednak udržet stávající zákazníky, a zároveň lákat stále nové. To však není ani zdaleka tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Zvlášť když vezmeme v úvahu přirozenou konzervativnost většiny lidí a fakt, že konkurence se snaží přesně o to samé.

 

Je tedy jasné, že dobře zvolená marketingová strategie je základ. Ta se obvykle skládá z několika propagačních metod, zvolených tak, aby se navzájem doplňovaly a jejich výsledný efekt byl co nejvyšší.

 

seo1

 

Mezi lidmi je samozřejmě zdaleka nejznámější klasická reklama, ať už televizní či tisková. Je to proto, že je nejvíce vidět. Avšak to ani zdaleka neznamená, že je jediná. Velmi často používaná je také optimalizace internetových stránek pro vyhledávače, známá také pod svou anglickou zkratkou SEO.

 

Jejím cílem je zvýšit návštěvnost webu stránky. To je rozhodně důležité, neboť každý z těchto návštěvníků je zároveň potenciálním zákazníkem. Čím více jich je, tím větší je šance, že si některý z nich něco koupí. To platí zvláště dneska, kdy naprostá většina firem provozuje zároveň e-shop.

 

seo4

 

Jak ale provedeme hodnocení SEO Seolight.cz, abychom zjistili, zda se nám vyplatí? Přeci jen, jeho implementace stojí nějaké peníze, a je tedy nutné zjistit, jaký efekt tato metoda měla. I když si totiž můžeme nechat provést studii, která nám řekne, jaký dopad bude tato metoda mít, vždy se jedná o odhad, byť kvalifikovaný. Skutečnost může být jiná.

 

To zjistíme tak, že porovnáme návštěvnost naší internetové stránky před a po její implementaci. Zároveň se zaměříme na procentuelní zvýšení zisku. Je jeho růst rychlejší než předtím? A v neposlední řadě, pokud provozujeme i obchod přes internet, zjistíme, zda jeho podíl na celkovém prodeji vzrostl, a o kolik. Na základě těchto údajů si pak můžeme zjistit, jak moc nám SEO pomohlo.